Upoznajte naš novi EU projekt (i INTERREG program)!

Od 1. travnja 2016. godine s provedbom je započeo naš najnoviji EU projekt Podrška inovativnim načinima energetske obnove zgrada u Europskim regijama - akronim BUILD2LC u sklopu programa međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE.

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE (nekad INTERREG IVC) upravo je ove godine, i po prvi puta, otvorio vrata financiranju aktivnosti hrvatskih partnera. U prethodnom programskom razdoblju naši su korisnici mogli sudjelovati, ali pod uvjetom da sami pokrivaju svoje troškove - takvih nažalost nije bilo puno.

Za razliku od prekograničnih i transnacionalnih programa koji su orijentirani prema primjeni najboljih rješenja, program INTERREG EUROPE je usredotočen na proces pronalaska rješenja. U skladu s tim, cilj programa je jačanje učinkovitosti provedbe programa za regionalni razvoj, prvenstveno EU programa za ulaganje u rast i radna mjesta kroz razmjenu iskustava i praksi među sudionicima od regionalnog značaja.

Aktivnosti koje će se provoditi u Hrvatskoj biti će usmjerene na jačanje provedbe Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija (OPKK), točnije investicijskog prioriteta 4c koji se odnosi na promicanje energetske učinkovitosti u zgradama. Kroz projekt ćemo skupa s partnerima iz Španjolske, Litve, Engleske, Poljske, Švedske i Slovenije analizirati primjere dobre prakse i definirati nova rješenja u čak četiri aktualne teme na području energetike:

1) Novi financijski instrumenti;

2) Profesionalizacija građevinskog sektora;

3) Inovacije; 

4) Aktivacija potražnje i borba protiv energetskog siromaštva.

Inicijalni projektni sastanak će se 18. i 19. svibnja ove godine održati u Andaluziji, a u radu projekta će se putem naše Agencije uključiti i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te Ministarstvo gospodarstva koji su podržali ovaj projekt u prijavi i nakon pokretanja imenovali svoje predstavnike u nacionalnu radnu grupu.