REGEA

Misija, vizija i politika kvalitete

Misija

Energetska smo agencija stručnih, ambicioznih i pozitivnih ljudi koji svojim znanjem i inovativnošću mijenjaju način gospodarenja energijom u Hrvatskoj. Jedinstvenim pristupom projektima uspješnog korištenja obnovljivih izvora energija i energetske učinkovitosti mijenjamo energetski krvotok Hrvatske. Naš su zaštitni znak energetski samodostatni gradovi, županije i regije.

Za Agenciju je poslovni uspjeh prepoznatljivost na svim razinama što je rezultat timskog rada, pouzdanosti i međusobnog povjerenja unutar Agencije, među poslovnim partnerima i korisnicima usluge na cjelokupnom tržištu kao i zadovoljstva njenih osnivača potporom i savjetima koje kontinuirano pruža i nastavlja pružati.

Vizija

Naša vizija je uspostaviti mrežu energetski učinkovitih i ekološko osviještenih regija, gradova i općina na području Sjeverozapadne Hrvatske i šire. Takvim pristupom dobrom gospodarenju energijom, prepoznati smo među ostalim uspješnim europskim regijama 21 stoljeća. Inovativni pristupi i projektne ideje, odgovorni i visokoobrazovani tim stručnjaka, stručno i uspješno apliciranje na sve europske izvore financiranja dostupne za Hrvatsku, samo su neke od naših prednosti.

Naš djelokrug rada obuhvaća informacije, edukaciju i promicanje najbolje prakse, podršku u razvoju i provedbi nacionalnih, regionalnih i lokalnih energetskih projekata, planova i programa, energetske preglede, energetsko certificiranje, inovativne koncepte financiranja energetskih projekata te provedbu i ugovaranje projekata financiranih iz energetskih ušteda.

 

Politika kvalitete

Primjenom SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM prema zahtjevima norme EN ISO 9001:2015 REGEA je odredila politiku kvalitete za sljedeće djelatnosti:

Energetsko savjetovanje, energetski pregledi i certificiranje te provedba i financiranje projekata na području održivog korištenja energije.

  • Pružati savjete i podršku općinama, gradovima i županijama s ciljem provedbe konkretnih projekata, a za dobrobit cjelokupne lokalne i šire zajednice;
  • Provoditi energetske preglede u skladu s nacionalnim propisima i metodologijom, ali na način da energetski pregled bude prvi korak u energetskoj obnovi zgrade;
  • Pokretati projekte održivog korištenja energije uz maksimalno korištenje bespovratnih sredstava i inovativnih mehanizama financiranja (primjerice EPC model, revolving fond model i sl.);
  • Zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje, te omogućavati i poticati kontinuirano usavršavanje;
  • Primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme EN ISO 9001:2015, i u skladu sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske.

Poslovnost temeljimo na poštenom odnosu sa dobavljačima i klijentima koji moraju dobiti ono što očekuju: proizvod i uslugu, dogovorene kvalitete i dostavljene u dogovorenom roku.

Top